Algemene voorwaarden 5 jaar garantie Rood Cycle-Center

Voorwaarden aanvullend garantiepakket

Voldoet een door Rood Cycle Center geleverde fiets aan onderstaande voorwaarden, dan is de aanvullende garantie van Rood Cycle Center van toepassing (de “aanvullende garantie”):
 • De fiets is een e-bike of stadsfiets;
 • De fiets is geleverd vanaf 1 januari 2023;
 • De fiets is geen speed pedelec (of anders met een kentekenplaat);
 • De fiets is niet verkocht in een leaseconstructie;
 • De fiets wordt niet gebruikt voor zakelijke bezorging (bijvoorbeeld maaltijdbezorging);
 • De fiets is geen sportfiets (MTB, gravel of racefiets);

De aanvullende garantie is geldig vanaf het verstrijken van de door de fabrikant met betrekking tot de fiets verstrekte fabrieksgarantie tot 5 jaar na de aankoopdatum of, indien eerder, bij het bereiken van 25.000 gereden kilometers (hierna: de “garantieperiode”).

Op de aanvullende garantie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Gedurende de aanvullende garantieperiode worden defecte of gebrekkige onderdelen van de fiets die binnen de aanvullende garantie vallen (zie hieronder) door Rood Cycle Center gerepareerd of vervangen. Kosten van reparatie en/of onderhoud van de fiets door een ander dan Rood Cycle Center vallen niet onder de aanvullende garantie, tenzij hiervoor voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijk toestemming is gegeven door Rood Cycle Center. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
 2. De aanvullende garantie is gratis gedurende de garantieperiode. Rood Cycle Center biedt deze garantie aan haar klanten aan.
 3. In beginsel wordt de aanvullende garantie onder dezelfde standaard voorwaarden van de fabrieksgarantie gegeven door de betreffende fabrikant van de fiets uitgevoerd. Bij eventuele strijdigheid tussen de voorwaarden van de aanvullende garantie en die van de fabrieksgarantie, gaan de voorwaarden van de aanvullende garantie voor.
 4. Onverminderd de overige voorwaarden, geldt dat onderdelen van de fiets die vervangen moeten worden wegens slijtage door gebruik of veroudering, niet onder de aanvullende garantie vallen. Dit is met name van toepassing bij zogenaamde slijtage-onderdelen (zie hieronder).
 5. Wanneer de capaciteit van een accu vermindert betekent dit niet standaard dat deze onder de aanvullende garantie gerepareerd of vervangen wordt. Alleen wanneer de verminderde capaciteit het gevolg is van een aantoonbaar defect of gebrek, valt reparatie of vervanging daarvan binnen de aanvullende garantie.
 6. De aanvullende garantie is strikt persoonlijk en enkel overdraagbaar aan een eventuele opvolgende eigenaar van de e-bike.

Welke onderdelen vallen binnen het aanvullende garantiepakket van Rood Cycle Center:

 1. Met uitzondering van onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage (zie hieronder) en onderdelen die (i) niet bij aankoop in/op de fiets aanwezig waren en ook niet zijn geplaatst door Rood Cycle Center en (ii) naar het oordeel van Rood Cycle Center niet-correct door een ander dan Rood Cycle Center zijn gerepareerd of onderhouden en (jjj) alle accessoires, valt de volledige fiets binnen de aanvullende garantie. Inclusief het vervangen van defecte/gebrekkige onderdelen (arbeidsloon).
 2. Voorbeelden van vervangbare onderdelen zijn: het frame, de voorvork, naven, velgen, motor, accu, displayhouder, display en bagagedrager (zolang deze is gebruikt binnen de door de fabrikant aangegeven grenzen).
 3. Wanneer de vervanging van de accu onder de aanvullende garantie valt, dan wordt deze in de eerste 2 jaar na levering van de e-bike volledig vergoed. In het derde en vierde jaar na aankoop wordt de accu voor 85% vergoed en in het vijfde jaar wordt 75% vergoed.

Wat is uitgesloten van de aanvullende garantie:

 1. Valschade of beschadiging van buitenaf dan wel veroorzaakt door een derde;
 2. Defecten of gebreken veroorzaakt door onjuist(e)/ondeskundig(e) reparatie, montage of onderhoud door een ander dan Rood Cycle Center, waaronder begrepen reparatie of onderhoud niet in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant;
 3. Accessoires of onderdelen die op de fiets zijn gemonteerd en niet standaard bij de fiets horen of schade als gevolg daarvan aan andere onderdelen van de fiets.
 4. Defecten of gebreken door opzet of eigen schuld, waaronder defecten of gebreken als gevolg van abnormaal dan wel onzorgvuldig gebruik of onderhoud, gebrekkig onderhoud, of het niet (tijdig) laten verrichten van onderhoud door Rood Cycle Center, volgens de bij aankoop ontvangen servicekaart.
 5. Defecten en gebreken als gevolg van externe omstandigheden, zoals storm, corrosie, inwerking van vocht, condens, luchtvochtigheid en vorst/temperatuurschommelingen.
 6. Alle slijtage-onderdelen, waaronder (niet uitputtende lijst):
  • buiten-en binnenbanden,
  • remblokken en –schijven,
  • kabels (o.a. rem-en versnellingskabels),
  • ketting,
  • tandwielen,
  • belt drive / riem.

Fiets onderhoud en de servicekaart:

 1. Om aanspraak te kunnen maken op het aanvullend garantiepakket, dient de fiets elk jaar of bij een specifiek aantal gereden kilometers te worden onderhouden volgens vaststaand onderhoudsschema. De verlengde garantie vervalt indien de service/onderhoudsbeurten niet/tijdig worden uitgevoerd.
 2. Bij afleveren van de fiets zal een servicekaart worden gemaakt en overhandigd, hierop staat aangegeven wanneer de fiets voor onderhoud moet worden gebracht.
 3. De prijzen voor de onderhoudbeurten liggen van te voren vast en kunnen niet tussentijds worden verhoogd; zo weet je precies waar je aan toe bent.
 4. De kosten voor dit onderhoud worden niet vergoed door Rood Cycle Center.